Okoljska politika

Vodstvo in vsi zaposleni se zavezujemo, da bomo varovali okolje vključno s preprečevanjem onesnaženja in skrbeli za trajnostno izkoriščanje virov. Zavezujemo se k izpolnjevanju veljavne zakonodaje in k izpolnjevanju obveznosti glede skladnosti s standardom ISO 14001 ter njegovem nenehnem izboljševanju, da bi se izboljšal učinek ravnanja z okoljem.