Politika kakovosti

Vodstvo in vsi zaposleni se zavezujemo, da bomo odjemalcem pravočasno, po konkurenčnih cenah dobavljali kakovostna jekla skladna z njihovimi in drugimi veljavnimi zahtevami. Zavezujemo se tudi k nenehnemu izboljševanju sistema vodenja kakovosti.

Sodobna strojna oprema, strokovno usposobljen kader in dolgoletne izkušnje nam omogočajo uresničevanje zahtev odjemalcev, zainteresiranih strani in zastavljene politike kakovosti, ki temelji na standardu ISO 9001.