Vizija

Razvoj učinkovite prodajne mreže steel centrov, podprto z naprednimi tehnologijami skladiščenja, izdelave, prodaje, logistike in odgovornosti do okolja.


Sodelovanje pri uvajanju, apliciranju premium kvalitet orodnih jekel SIJ Metal Ravne in SIJ Acroni, kar omogoča rast in razvoj družb v Skupini SIJ.